Bài viết mới

Trải nghiệm ứng dụng trợ lý ảo Cortana trên WP8.1

Trải nghiệm ứng dụng trợ lý ảo Cortana trên WP8.1 Trải nghiệm ứng dụng trợ lý ảo Cortana trên WP8.1 sẽ hỗ trợ thêm 2 thị trường Anh và Trung Quốc Hiện nay thì trợ lý ảo Cortana trên Windows Phone 8.1 vẫn chỉ giới hạn dịch vụ tại Mỹ. Tuy nhiên, …

Đọc thêm »